WorkAutcomes

Coaches, trainers, therapeuten en thuishulp
JeugdDoor de betrokken zorg zie ik mijn kind weer opleven...Meer info jeughulp
VolwassenenIk kom weer verder...Meer info ......
ThuisMet een beetje hulp kom ik de dag door...Meer info thuishulp
Samen werken aan ontwikkeling
Geertje Karstens
Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kunnen er elke dag weer ongemakken ontstaan. Ongemakken zoals: moeite om geconcentreerd te werken, nieuwe contacten aan te gaan, stil zitten luisteren, regelmatig boos zijn, of juist depressief en angstig worden, opgebrand en uitgeblust zijn en het liefst de hele dag binnen zitten, niets doen. Ongemakken t.g.v. ASS, AD(H)D, depressie of dementie. Of dit hoort bij de persoonlijke aanleg, het groter groeien, het volwassen of het ouder worden is wellicht interessant, maar het is vooral van belang te weten wat te doen. Weten hoe de cliënt en de direct betrokkenen er goed me om kunnen gaan, zodat de ontwikkeling, het leren en het leven door kan gaan. 

De huisarts, wijkverpleegkundige, klinisch psycholoog, CJG/Sociale Buurt teamlid geeft aan of en wat hierin aan begeleiding is gewenst en in afstemming met de gemeente wordt die indicatie omgezet naar een beschikking. Hiermee kan de cliënt, de ouders/verzorgers zelf een begeleider/coach kiezen van een (specialistische) begeleidingsinstelling, zoals de Coöperatie Work Autcomes. 

De coaches & begeleiders van de Coöperatie bieden graag de specialistische begeleiding/training aan het kind, de jongvolwassene, de oudere en de ouders/mantelzorgers, zodat samen gewerkt kan worden om het kind met ASS, AD(H)D, de volwassene met Burn-Out, depressie of dementie zo zelfstandig mogelijk en vanuit zelfregie het eigen doen en laten thuis, op school, buiten of op het werk te bepalen. Als ervaren pedogogen, Remedial Teachers, therapeuten en coaches van vele cliënten die te maken hebben met o.a. ASS, weten wij dat het Mediërende leren/begeleiden effectief is. Binnen een paar weken is er al resultaat omdat er wordt aangesloten bij de kwaliteiten van de cliënt, waarop nieuwe cognitieve, sociale en communicatieve vaardigheden worden ontwikkeld. Samen met de cliënt ontwikkelen we een doe-programma waarbij zo veel als mogelijk de broertjes/zusjes, ouders/partner of mantelzorgers worden betrokken. Om zo samen te oefenen voor een beter begrip en een betere grip op een variatie aan situaties en steeds beter en langer zelfstandig kunnen handelen, leven, leren en werken
ONS TEAM
Experienced Elementary School Teacher with a demonstrated history of working in the primary/secondary education industry. Skilled in E-Learning, Operations Management, Psychology, Coaching, and Teaching. Strong education professional graduated from ICELP/Stibco.
Marja van den HeuvelCoach /Begeleider
Algemeen Manager Zorg: Specialistisch begeleidingsinstelling voor kinderen en jongeren met ASS, ADHD en ADD. Het begeleiden van het invoeren van de zelfsturende teams en de omzetting naar een coöperatie
Geertje KarstensCoach / Therapeut /Opleidings-, beroeps- en loopbaanadviseur
Specialisatie: Stress Mediërend Begeleider in opleiding AVG functionaris en Administratief Medewerker
Barbara WesterhofCounsellor, Coach, Creatief Begeleider, Loopbaanconsulent
Medierend Begeleider in opleiding
Arjanne LettingaCoach, Creatief begeleider